covid19 hjemmeside

Udførelse

1. Temperatur ude 5 - 35 °C og FlashSeal™ 15 - 20 °C

2. Fladerne skal være helt rene og affedtet.

3. Afprøv vedhæftning inden påføring af FlashSeal™.

4. FlashSeal™ påføres i lag på ca. 1,5 mm tykkelse.

5. Overfladetør på ca. 6 timer afhængig af forholdene.

6. Ved store areaker kan FlashSeal™ med fordel påføres med spartel.

7. Dækker op til 5 mm revner i 2 lag med armeringsnet nedlagt i 1. lag.

8. Værktøj.