covid19 hjemmeside

Projektering

Bygningsreglementets ændrede energiramme for nyt byggeri foreskriver, at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2 ved en trykprøvning på 50 Pa. Det stiller bl.a. krav til tætte samlinger og gennemføringer. Ved at anvende PERFORM membrangennemføring er er det således let at opnå helt tætte løsninger ved dampspærren såvel gennem loft som ydervæg.

PERFORM membrangennemføring er opfylder endvidere betingelserne i DS/EN 13829. Der sker således ingen udvaskning af kemikalier eller farvestoffer.